APP下載
 • 掃描下載并安裝

注冊
搜索記錄
熱門(mén)搜索
•  供求
當前位置:首頁(yè) > 供求 > 求購信息
品種:
A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T W X Y Z
搜索:
庫存地:
產(chǎn) 地:
票 據:
標 準:
  • 規格: 統貨
   質(zhì)量需求: 達到2015版藥典標準
   聯(lián)系電話(huà):
  • 求購數量: 5噸
   資質(zhì)要求:
  • 藥材庫存地: 不限
   寄樣:
   發(fā)布時(shí)間: 2024-07-03
  • 藥材產(chǎn)地: 不限
   付款: 可協(xié)商
  • 票據需求:
   包裝:
   Alternate Text
  • 規格: 統貨
   質(zhì)量需求: 達到2020版藥典標準
   聯(lián)系電話(huà):
  • 求購數量: 5噸
   資質(zhì)要求:
   聯(lián)系人: 黃總
  • 藥材庫存地: -
   寄樣: 提供樣品
   發(fā)布時(shí)間: 2024-07-05
  • 藥材產(chǎn)地: 江西省
   付款:
  • 票據需求: 不需要票據
   包裝:
   Alternate Text
  • 規格: 統貨
   質(zhì)量需求:
   聯(lián)系電話(huà):
  • 求購數量: 26噸
   資質(zhì)要求: 無(wú)
   聯(lián)系人: 李老板
  • 藥材庫存地: -
   寄樣: 提供樣品
   發(fā)布時(shí)間: 2024-07-04
  • 藥材產(chǎn)地: -
   付款: 可協(xié)商
  • 票據需求: 不需要票據
   包裝: 可協(xié)商
   Alternate Text
  • 規格:
   質(zhì)量需求: 達到2020版藥典標準
   聯(lián)系電話(huà):
  • 求購數量: 10噸
   資質(zhì)要求:
   聯(lián)系人: 江西眾鑫中藥材有限公司
  • 藥材庫存地: 不限
   寄樣:
   發(fā)布時(shí)間: 2024-06-30
  • 藥材產(chǎn)地: 不限
   付款: 可協(xié)商
  • 票據需求:
   包裝:
   Alternate Text

呃,沒(méi)有搜索到相關(guān)結果,
去其他地方看看吧!

上一頁(yè)
1
下一頁(yè)
頁(yè)